top of page

Gniazda badylarki

Instalacje trochę jak w moim projekcie „Migracja” z Landart Festiwalu; te jednak są funkcjonalne, pomyślane tak, by można było do nich wchodzić, posiedzieć w środku obserwując taflę stawu. Nogi to żywe bele wierzbowe wkopane w ziemię, ich roczny przyrost witek będę wplatał w konstrukcję gniazda. Mam nadzieję, że po kilku latach żywa materia zastąpi suchą plecionkę jako konstrukcja schronienia. Inspiracją przy tym projekcie były gniazda myszy badylarki, wijącej z traw kuliste, nadziemne formy na łąkach i w zaroślach całej Europy.

 

Ciekoty 2017

bottom of page