top of page

Ławica

Cylindryczne formy batyskafów w większej ilości dają możliwość komponowania z nich przestrzennych konstelacji. We wrześniu 2016 zawiesiłem (jedna leżała na ziemi) pięć takich form w ogrodzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.  W niektórych z nich były umieszczone teksty różnych kultur mówiące o świecie przyrody – wiersze Leśmiana, Darii Kozłowskiej -Wrony, japońskie Haiku.

bottom of page