Kopuła

Miejsce wieczornych spotkań w sadzie Leśniczówki w Dąbrowie Dolnej. Kopuła wypleciona z kilkumetrowych leszczynowych kijów i obsadzona przerastającą ją wierzbą. Rozwinięcie kręgu wierzbowych bonsai, które zasadził i przez lata pielęgnował Krzysztof Wrona.

  • Biały Facebook Ikona
  • Biały Instagram Ikona

©2018 by Jan Sajdak