top of page

Wenuski

Góry Świętokrzyskie, 2020


Monumentalne, abstrakcyjne rzeźby plecione z
wikliny. Inspirowane pierwotnymi przedstawieniami
postaci kobiecej (takimi jakWenus zWillendorfu) oraz
kształtami grzybów, roślin, otoczaków. Część
większego cyklu takich rzeźb, które chciałbym
zrealizować w najbliższych latach.

bottom of page