top of page

Wyplatanie światła

Moje gniazda jako obiekty świecące. Jedną z moich inspiracji dla projektu wiszących schronień dla ludzi, obok ptasich gniazd, były niesamowite wiklinowe lampy Krzysztofa Wrony, działające w podobny sposób, ale w mniejszej skali. Świetlne pręgi i cętki, przecedzone przez wierzbowy splot, igrają na znajdujących się wokół powierzchniach, przypominając grę światła na dnie lasu w słoneczny dzień.

bottom of page